OSLABLJENO FIZIOLOŠKO DELOVANJE ŠPORTNIKA ZARADI POMANJKANJA ENERGIJE

KAJ JE RED-S?

Leta 2014 je Mednarodni olimpijski komite (MOK) sklical skupino strokovnjakov, ki so obravnavali in posodabljali temo Triade žensk –  kritični pregled evolucije telesa znanosti, ki je bil objavljen začetka  leta 1972 in je pokazal, da je sindrom veliko širši, kot je bilo prvotno mišljeno. Kot odgovor na to odkritje je MOK uvedel širši, bolj celovit izraz, imenovan „Relativno pomanjkanje energije v športu“ ali RED-S.

Relativno pomanjkanje energije v športu
Sindrom RED-S se nanaša na oslabljeno fiziološko delovanje, ki ga povzroča relativno pomanjkanje energije, in vključuje poslabšanje metabolizma, menstrualno funkcijo, zdravje kosti, imunost, sintezo beljakovin in zdravje srca in ožilja(1).

Osnovna veda o pojavih in vzrokih RED-S je nizka razpoložljivost energije. Skupina MOK zlasti opredeljuje vzrok kot „pomanjkanje energije glede na ravnovesje med vnosom energije v obliki hrane in porabo energije, ki je potrebna za dejavnosti vsakodnevnega življenja, zdravih telesnih funkcij, rasti in športnih dejavnosti, kot so trening in tekmovanje2.

Pregled znanstvene literature o relativnem pomanjkanju energije je pokazal, da ta sindrom podobno vpliva tudi na moške športnike. Do leta 2014 v športni medicini ali športni raziskovalci, niso posvetili pozornosti moških športnikom.

 

VPLIVI NA ZDRAVJE

RED-S vpliva na mnoge telesne sisteme. Slika 1 prikazuje model, ki ponazarja številne telesne sisteme, na katere lahko vpliva pomanjkanje energije. Pomanjkanje energije je za telo stres in takrat v njem nori stresni hormon kortizol, ter pušča posledice!

 

VPLIV NA UČINKOVITOST

Prav tako lahko relativno pomanjkanje energije negativno vpliva na uspešnost športnikov. Podoben model (slika 2) prikazuje različne učinke delovanja, ki so se izkazali za potencialne kot posledica nizke razpoložljivosti energije. Zlasti zmanjšani odziv na trening in povečana nevarnost poškodb sta dva dejavnika, ki ju je mogoče preprečiti in neposredno vplivata na uspešnost športnikov. Poleg tega zatiranje imunske funkcije, ki jo povzroča pomanjkanje energije, povzroči povečano dovzetnost za virusne okužbe. Dokazi o nadzoru bolezni na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu FINA kažejo, da je med temi dogodki več športnikov prizadetih zaradi nalezljivih bolezni kot zaradi poškodb.

 

RED-S V MOŠKEM ATLETU

Čeprav je bil velik del raziskav na tem področju namenjen ženskam, je dovolj objavljenih dokazov, ki podpirajo predpostavko, da na moške športnike prav tako vpliva pomanjkanje energije. MOK je zato koncept razširil še na moške. Dokazi kažejo, da so posebej izpostavljeni športniki moškega spola v športu z visokim obsegom treninga in tistimi, ki zahtevajo vitkost ali nihanje ali nizko  težo.  Ti športniki so bili identificirani z motnjami prehranjevanja. Pokazalo se je, da imajo moški športniki z relativnim pomanjkanjem energije zmanjšano imunološko funkcijo, zmanjšano zdravje kosti, nižje spolne hormone in moteno reproduktivno funkcijo.

PREGLED IN VRAČANJE K ŠPORTU

Ker so znaki in simptomi RED-S pogosto subtilni, mora imeti zdravnik športne medicine velik občutek pri ocenjevanju ogroženih športnikov. Pregled je koristen, ker sta zgodnje odkrivanje in ustrezna intervencija pomembna za preprečevanje zdravstvenih posledic in izboljšanje uspešnosti športnikov.

Presejalni pregled poteka kot del periodičnega zdravstvenega pregleda ali če ima športnik motnje prehranjevanja, motnje menstruacije, “zlom” zaradi stresa, izgubo teže, pomanjkanje rasti, zmanjšano delovanje ali motnje razpoloženja.

V poskusu, da bi olajšali prevajanje znanja o RED-S, je leta 2015 MOK razvil orodje za klinično ocenjevanje (RED-S CAT). RED-S CAT je bil ustvarjen za pomoč strokovnjakom za klinično športno medicino pri pregledu in upravljanju RED-S v praktičnem, uporabnem formatu, ki je hkrati utemeljen na dokazih in učinkovit.

Po zdravniškem pregledu se športnikom, za katere se ugotovi, da so uvrščeni v kategorijo rdeče svetlobe (visoko tveganje), ne sme dovoliti, da bi sodelovali v športu zaradi nevarnosti za zdravje pri izvajanju svojega športa. Ti športniki se morajo zdraviti. Športniki, ki so v pregledu opredeljeni kot kategorija zelene svetlobe (nizko tveganje), lahko trenirajo in tekmujejo brez omejitev. Športnikom, za katere se ugotovi, da so v kategoriji rumene svetlobe (zmerno tveganje), je treba dovoliti športno sodelovanje z zdravniškim nadzorom. Priporoča se redno spremljanje zdravja (npr. Vsakih 1 do 3 mesece). Po zdravljenju za RED-S se tekmovalca nato ponovno oceni in ponovno razvrsti v ustrezno kategorijo tveganja „Red Light – Yellow Light – Green Light“.

OBRAVNAVA

Zdravljenje vključuje povečanje vnosa energije in / ali zmanjšanje porabe energije z omejitvijo intenzivnosti in količine vadbe. Praktični pristop je tak, da se začne s povečanjem vnosa energije za 300 do 600 kcal / dan. Pozornost je treba nameniti zagotavljanju, da je vnos energije razširjen čez dan in okrog obdobja vadbe. Obravnavati je treba tudi psihološke ali druge zdravstvene težave.

Zdravljenje menstrualne disfunkcije je najbolje obvladovati s povečanjem telesne teže ob hkratnem zagotavljanju ustreznega vnosa beljakovin in ogljikovih hidratov. Uporaba peroralnih kontracepcijskih tabletk za zdravljenje RED-S se ne priporoča, ker lahko negativno vpliva na zdravje kosti in lahko prikrije amenorejo, ki jo povzroča RED-S. Za športnike z osteopenijo in osteoporozo je priporočljiva prehrana s primernim vnosom kalcija in vitamina D. Obravnavati je treba vsako temeljno patologijo kosti.

Zelo pomembno je, da je načrt zdravljenja kot zdravljenje psiholoških posledic, ključnega pomena za zdravje športnikov in okrevanje od RED-S. Vsaka motnja hranjenja ali neurejeno prehranjevalno vedenje zahteva psihološko in medicinsko podporo. To lahko vključuje psihoterapijo, medicinsko terapijo v bolnišničnem ali ambulantnem okolju, odvisno od kliničnega scenarija.

KDO UREJA ŠPORTNIKOVO PREHRANO

Na konferenci o športni prehrani nas je gostja Dr. Nada Kozjek Rotovnik, Dr. med opozorila na problem, s katerim se srečuje že vrsto let. Citiram njene beside, iz enega njenih člankov o RED-S sindromu:

“Problem je neznanje o presnovi in klinični športni prehrani v športnih okoljih, ki ne razumejo, da športnik, še zlasti mlad, bolj kakor umetnije športnih dodatkov potrebuje primerno prehransko strategijo. Zato da ostane zdrav, da optimalno zraste in se optimalno razvije v odraslega uspešnega športnika. Kljub dobrim znanjem, ki jih danes imamo na področju športne klinične prehrane, se prehranski in presnovni problemi športnikov še vedno najraje urejajo z dietami, prehranskimi dodatki, prepovedmi teh ali onih živil, skratka po marketinško in modno. In drago. Še posebno so drage zdravstvene posledice teh šarlatanskih zdravstvenih pristopov, kar nekaj stanejo tudi športni prehranski dodatki, ki jih mnogi uživajo »brez zveze«.

Mnogi športniki rešijo ta problem kar sami. Nočejo biti več shirane pike. Te sreča vsaj pamet. Huje je, ko športnik konča športno kariero s kakšno prehransko motnjo (psihološke diagnoze) in še kakšno motnjo prehranjenosti (prehranske in/ali presnovne diagnoze).

Presnovni stres, ki ga povzroča sindrom energijskega pomanjkanja, se namreč na zunaj velikokrat ne kaže kot suhost. Zaradi kopičenja telesne vode ob procesu stresnega stradanja, ko telo ne dobi energije, takrat ko jo potrebuje (ob športu), v telesu prevladujejo učinki stresnih hormonov in posledica je zadrževanje telesnega maščevja in kopičenje vode. In vse skupaj zaradi neznanja o športni prehrani, ko telo ne dobi primernih energijskih substratov (hrane) takrat, ko jih najbolj potrebuje. Možganov, predvsem dela, ki ga imenujemo hipotalamus, pač ne moremo prinesti okoli tako, da mu damo nekaj hrane ob nepravem času. In jedro energijske krize pri RED-sindromu je ravno v centralni (hipotalamični) regulaciji hormonske slike. Ta se ob pomanjkljivem dovodu energije ob telesni aktivnosti iztiri in telo še hitreje zapelje v črni tunel. Telo namreč za urejanje osnovnih energijskih procesov bazalne presnove nima več energije.”

Ker naj bi se ti energijski zapleti, v praksi kazali vsak dan, je dobro, da se zavedate možnosti nastopa RED-S tudi pri vašem športniku, še posebej če ste starš športnika ali sam aktivni športnik!
Tudi če se s športom ukvarjate neprofesonalno in so vaše vadbe pogoste, ob nezadostnem in nepravilnem energijskem vnosu, ter intenzivne, lahko tudi vas doleti RED-S.

Poskrbite za pravilen in zadosten vnos energije s hrano!

Manja Zupančič Simonič
Certificiran svetovalec za športno prehrano ISSA
Kondicijski in osebni trener DIF

Vir:
1.    Mountjoy M, Sundgot-Borgen J, Burke L, Carter S, Constantini N, Lebrun C et al. The IOC consensus statement: Beyond the female athlete triad — Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S). Br J Sports Med 2014; 48:491-497.
2.    Mountjoy M, Sundgot-Borgen J, Burke L, Carter S, Constantini N, Lebrun C et al. Authors’ 2015 additions to the IOC consensus statement: Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S). Br J Sports Med 2015; 49:417-20.
3.    Mountjoy M, Sundgot-Borgen J, Burke L, Carter S, Constantini N, Lebrun C et al. The IOC relative energy deficiency in sport clinical assessment tool (RED-S CAT). Br J Sports Med 2015; 49: 421-423.
4.    VanHeest JL, Rodgers CD, Mahoney CE, De Souza MJ. Ovarian suppression impairs sport performance in junior elite female swimmers. Med Sci Sports Exerc 2014; 46:156-66.
5. Rdeči semafor za športno energijo / Dr. Nada Kozjek Rotovnik, Dr. med , zdravnica slovenskih olimpijcev.